25.2.07

MERCÈ RIBERA - PRESÈNCIES

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT (Girona) c/ Sant Antoni, 1 . Dillums,dimecres i divendres: matí de 10 a 13.30 -tarda, de 16 a 20.30 Dimarts i dijous: tarda, de 16 a 2o.30 Dissabte: matí, de 16 a 20.30